OUR

SERVICES

SERVICES

MEATH_Service_TT15751
MEATH_Service_TT15792

ศูนย์บริการเครื่องไวร์คัต เครื่องอีเล็คโทรดดิสชาร์จ และเครื่องเลเซอร์คัตติ้ง

MEATH หรือมีท เป็นศูนย์ฝึกอบรมของเครื่องไวร์คัต เครื่องอีเล็คโทรดดิสชาร์จ และเครื่องเลเซอร์คัตติ้งในเมืองไทย ลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากเราไปจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

และลูกค้าสามารถร้องขอให้ทางบริษัทจัดหลักสูตรอบรมพิเศษให้โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มทักษะของผู้ใช้เครื่องได้เสมอ

อีกทั้งการอบรมทางเทคนิคยังถูกจัดขึ้นสม่ำเสมอเป็นระยะๆเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยที่สุดตลอดเวลา

ทีมงานบริการหลังการขายก็พร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือลูกค้าตามที่ลูกค้าร้องขอด้วยความรวดเร็ว อะไหล่ที่จำเป็นต่างๆสำหรับเครื่องจักรได้ถูกจัดเตรียมไว้พร้อมให้บริการลูกค้าเสมอเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรลูกค้าไม่ต้องหยุดโดยไม่จำเป็น

โทร (66) 2517-1326 หรือ (66) 2919-9873 ต่อ 651

ศูนย์บริการมอเตอร์ ปั้มน้ำ และมอเตอร์เกียร์

ศูนย์บริการมอเตอร์ ปั้มน้ำ และมอเตอร์เกียร์ ให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร

สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปั้มน้ำซุปเปอร์ปั้มของมีท และมอเตอร์เกียร์ Cyclo Driveและ มอเตอร์เกียร์ GM-D.

อะไหล่แท้มีพร้อมให้บริการสำหรับสินค้าทุกรุ่น

การบริการยังครอบคลุมถึงการออกไปให้บริการถึงโรงงานหรือบ้านของลูกค้าเพื่อช่วยวิเคราะห์ แก้ไขและแนะนำการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง (การให้บริการนี้จำกัดอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใกล้เคียงเท่านั้น)

Tel: (66) 2906-3337, (66) 2906-3338
Fax: (66) 2906-3339

MEATH_Service_TT15808
MEAT_Service_TT15942

กว่า 40 ปี ในการผลิตมิเตอร์ให้กับการไฟฟ้าและภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ทั้งแบบจานหมุน และอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ มีประสบการณ์บริการหลังการขายมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับภาคธุรกิจเอกชนมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี มีทีมวิศวกรคอยตอบคำถามเกี่ยวกับมิเตอร์ และทีมบริการหลังการขายพร้อมดูแลลูกค้าระหว่างการใช้งาน